• 06 - 28 89 23 96
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Garantie

Garantie

Garantie

Wij geven op al onze werken een garantie van 10 jaar.

De dakbedekking voldoet aan de eisen die volgens de huidige stand van de techniek aan deze dakbedekking behoren te worden gesteld.

Dakbedekkingsbedrijf Kendal garandeert deze dakbedekking voor een periode van 10 jaar. De levensduur op de Royal bitumineuze dakbedekking garandeert 25 jaar, waarvoor wel een jaarlijks onderhoudscontract afgesloten dient te worden.

Indien ten gevolge van het feit, dat de dakbedekking niet op de juiste wijze mocht zijn aangebracht of de kwaliteit van de geleverde bedekking niet goed mocht blijken, binnen een periode van 10 jaar na oplevering datum, zal Dakbedekkingsbedrijf Kendal nadat zij daartoe schriftelijk het verzoek heeft gekregen deze lekkage voor haar rekening herstellen.

Dakbedekkingsbedrijf Kendal is hiervoor aansprakelijk, voor zover de kosten van herstel het voldane gedeelte van de netto factuurwaarde van de aangebrachte dakbedekking niet te boven gaat.

Deze garantie heeft betrekking op alle door ons aangebrachte soorten dakbedekking.

Deze garantie is niet van toepassing, wanneer door anderen dan Dakbedekkingsbedrijf Kendal schade en/of werkzaamheden aan de dakbedekking of het dak zijn of worden verricht.

Bovendien vervalt deze garantie wanneer de lekkage een gevolg is van niet voldoen van de dragende constructie alsmede van storm of enige andere vorm van buiten komende oorzaken.

Van storm wordt gesproken, zodra door het KNMI een grotere windsnelheid, dan 20 m/p sec. is gemeten.

 

Voorts is de garantie uitgesloten indien:

  • er door derden werkzaamheden aan de dakbedekking zijn verricht
  • het daksysteem bloot gestaan heeft aan andere condities dan in het bestek en/of tekeningen zijn vermeld
  • er sprake is van achterstallig onderhoud
  • de gebruiker niet de noodzakelijke maatregelen heeft genomen om de schade te beperken en/of te voorkomen
  • de gebreken niet binnen 7 werkdagen na ontstaan schriftelijk zijn gemeld aan Dakbedekkingsbedrijf Kendal
  • de factuur niet volledig is voldaan

Voorts is alle schade, welke is ontstaan uit de desbetreffende lekkage, van deze garantie uitgesloten.